Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTugas dan Tanggungjawab

​​​Tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat ialah untuk mengambil langkah-langkah yang disahkan oleh undang-undang yang termaktub dalam Akta Perkhidmatan Bomba (Pindaan 2002) Bahagian II Bab 7 iaitu:

  • ​Memadamkan, Melawan, Mencegah dan Mengawal Api.
  • Menjaga keselamatan awam dan harta benda jika berlaku kebakaran.
  • Mencegah kebakaran.
  • ​Menyiasat tentang sebab, punca dan keadaan kebakaran.
  • Melaksanakan perkhidmatan kemanusiaan, termasuk melindungi nyawa dan harta benda dalam sebarang bencana.
  • Memberi nasihat mengenai langkah-langkah perlindungan kebakaran dan bahaya kebakaran.
  • Menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin dibebankan ke atas mereka.​